Bankirai eigenschappen

Duurzaamheid insecten:

Bankirai kernhout 2-3 is goed bestand tegen aantasting door zuren en andere chemische stoffen.

Verkleuring:

Houtbeschrijving; Vers is het kernhout van Bankirai geel tot grijsbruin gekleurd, soms met
een roodachtige tint. In het daglicht verkleurd het in het begin snel tot bruin en daarna nog
steeds langzaam tot donkerbruin. Het wit tot lichtbruin gekleurde spint steekt duidelijk af bij
het kernhout en is 20-7- mm breed. Bankirai heeft een fijne en gelijkmatige structuur en
gewoonlijk een sterke kruisdraad waardoor op het radiale of kwartierse vlak een duidelijke
streeptekening ontstaat.

Axiale harsgangen komen in tangentiaal verlopende bandjes veel in het hout voor en
vormen op het langsvlak van het hout witachtige strepen. Afgezien van soms voorkomende
pinholes (kleine wormgaatjes), kleine harszakken en enkele oppervlaktescheurtjes is het hout
nagenoeg foutvrij.

Kleur:

Bruin / Donker.

Nerf:

Fijn tot Matig grof.

Draad:

Kruisdraad, maar rechte en golvende draad komt ook voor.

Duurzaamheid schimmels:

Praktijkervaring en veldonderzoek 1-2.

Fysisch - Mechanisch:

Volumieke massa (700-) 930 (-1150) kg/m³ gemeten bij 12% vochtgehalte.

Duurzaamheidklasse Schimmels 2 (voor hout met vol.mas. > 850 m³, 12% vochtgehalte)
Termieten D Ook is het goed bestand tegen aantasting door zuren en andere chemische
stoffen. Impregneerbaarheid: Kernhout 4, Spint 1-2.

Radiale krimp: 1-1,1 %.

Tangentiale krimp: 1,9-2,5 %.

Krimp coëfficiënt radiaal 0.21%.
Krimp coëfficiënt tangentiaal 0.46%.
Vochtgehaltetraject 20-6.
Werken 2,3-3,6 %.

Kopse Hardheid (Janka) - kopshout 9660 N.
Langse Hardheid (Janka) - langsvlak 7300 N.

Sterkteklasse D50.
Kwaliteitsklasse Tropisch NPR 5493.

E_modulus (test)
15900 N/mm².

E-modulus evenwijdig (rep)
14000 N/mm².

E-modulus loodrecht (rep)
930 N/mm².

Buigsterkte (test) 131 N/mm².
Buigsterkte (rep) 50 N/mm².

Druksterkte evenwijdig (test)
71 N/mm².

Druksterkte evenwijdig (rep)
29 N/mm².

Druksterkte loodrecht (rep)
9.7 N/mm².

Treksterkte evenwijdig (rep)
30 N/mm².

Treksterkte loodrecht (rep)
0.6 N/mm².

Lijmen:

Slecht.

Oppervlakafwerking:

Slecht.

Bij schroeven is voorboren noodzakelijk.

Overige opmerkingen betreffende oppervlakafwerking Bankirai;
Afwerking met blanke lak, beitsverf of alkydharsverf of alkydverf kan problemen
geven. Bij een blanke afwerking moet rekening worden gehouden met de snelle
verkleuring. Daarnaast kunnen zeer fijne scheurtjes in het houtoppervlak de
afwerklaag boven het scheurtje bij blootstellen aan weer en wind vrij snel
doen barsten, waarna al spoedig bladderen zal volgen. Overigens is de hechting van genoemde producten
goed. In het algemeen wordt deze houtsoort echter toegepast voor toepassingen waarbij geen afwerking
plaatsvindt.

Ondanks de grote hardheid is Bankirai vrij goed af te korten, te zagen en te schaven. Door
de kruisdraad kunnen bij het schaven van kwartiers gezaagde vlakken veel inspringsels
voorkomen. Een goed gekozen spaanhoek kan hierin verbetering brengen. Onder vochtige
omstandigheden altijd roestvaste verbindingmiddelen gebruiken.

Drogen:

Zeer langzaam. Hoewel de krimp als matig wordt opgegeven, heeft het hout een duidelijke
neiging tot oppervlakte scheurtjes en eindscheuren, vooral bij blootstelling aan de zon
en indien het te snel wordt gedroogd. Het moet zeer langzaam en voorzichtig worden gedroogd.